Burgemeester Melissant heeft op 10 juni 2021 een woning aan de Wijnkoperstraat met spoed gesloten. De spoedsluiting geldt voor twee weken. De woning was niet als woonruimte in gebruik, maar werd al langere tijd onvergund gebruikt als seksinrichting. Dit is in strijd met de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van Gorinchem. Met de sluiting herstelt de burgemeester de openbare orde en de woon- en leefsituatie.

De sluiting volgt op een controle. Deze vond plaats naar aanleiding van een advertentie op internet waarin seksuele diensten tegen betaling werden aangeboden. Ook was er sprake van overlast voor omwonenden. De controle was een samenwerking tussen de gemeente, basisteam Lek en Merwede en het Controleteam Prostitutie en Mensenhandel van de Afdeling Vreemdelingen Identificatie en Mensenhandel (AVIM) van de politie.

“Onvergunde prostitutie ondermijnend voor veiligheid en leefbaarheid”
Burgemeester Melissant: “Samen met de politie, het OM, onze partners en de inwoners werken we aan een veilig Gorinchem. Onvergunde prostitutie ondermijnt de veiligheid en leefbaarheid van onze stad. De aanpak van dit soort malafide praktijken is voor mij dan ook een speerpunt.”

Pand verzegeld
Op 10 juni 2021 zijn de ramen en deuren afgesloten, de sloten vervangen en is het pand verzegeld.
Op de woning zijn brieven aangebracht. Niemand mag het pand meer in of er aanwezig zijn. Alleen personen met een dringende reden mogen na uitdrukkelijke toestemming van de burgemeester het pand nog betreden.

Meld!
Ervaart u (drugs)overlast en / of vermoedt u hennepteelt of andere illegale activiteiten? Melden kan via:
•            De wijkagent(en): 0900-8844 of www.politie.nl/mijn-buurt/wijkagenten
•            Spoed politie: 112
•            Geen spoed wel politie: 0900 – 8844
•            Meld Misdaad Anoniem: 0800 – 7000
•            Gemeente Gorinchem: 140 183

Door REDACTIE

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *